Zielony

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 3

 • zie
 • lo
 • ny

Głoski 6

 • zi
 • e
 • l
 • o
 • n
 • y

Litery 7

 • Z
 • i
 • e
 • l
 • o
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):zielonyzieleni/zielone
Dopełniacz (kogo? czego?):zielonegozielonych
Celownik (komu? czemu?):zielonemuzielonym
Biernik (kogo? co?):zielonego/zielonyzielonych/zielone
Narzędnik (z kim? z czym?):zielonymzielonymi
Miejscownik (o kim? o czym?):zielonymzielonych
Wołacz (hej!):zielonyzieleni/zielone

Komentarze