Zima

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

  • zi
  • ma

Głoski 4

  • z
  • i
  • m
  • a

Litery 4

  • Z
  • i
  • m
  • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):zimazimy
Dopełniacz (kogo? czego?):zimyzim
Celownik (komu? czemu?):zimiezimom
Biernik (kogo? co?):zimęzimy
Narzędnik (z kim? z czym?):zimązimami
Miejscownik (o kim? o czym?):zimiezimach
Wołacz (hej!):zimozimy

Komentarze