Zimna

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • zim
 • na
 • zi
 • mna

Głoski 5

 • zi
 • i
 • m
 • n
 • a

Litery 5

 • Z
 • i
 • m
 • n
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):zimnazimne
Dopełniacz (kogo? czego?):zimnejzimnych
Celownik (komu? czemu?):zimnejzimnym
Biernik (kogo? co?):zimnązimne
Narzędnik (z kim? z czym?):zimnązimnymi
Miejscownik (o kim? o czym?):zimnejzimnych
Wołacz (hej!):zimnazimne

Komentarze