Zjadło

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: zjeść

Sylaby 2

 • zja
 • dło
 • zjad
 • ło

Głoski 6

 • z
 • j
 • a
 • d
 • ł
 • o

Litery 6

 • Z
 • j
 • a
 • d
 • ł
 • o

Komentarze