Zobaczymy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: przyszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: zobaczyć

Sylaby 4

 • zo
 • ba
 • czy
 • my

Głoski 8

 • z
 • o
 • b
 • a
 • cz
 • y
 • m
 • y

Litery 9

 • Z
 • o
 • b
 • a
 • c
 • z
 • y
 • m
 • y

Komentarze