Żona

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

  • żo
  • na

Głoski 4

  • ż
  • o
  • n
  • a

Litery 4

  • Ż
  • o
  • n
  • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):żonażony
Dopełniacz (kogo? czego?):żonyżon
Celownik (komu? czemu?):żonieżonom
Biernik (kogo? co?):żonężony
Narzędnik (z kim? z czym?):żonążonami
Miejscownik (o kim? o czym?):żonieżonach
Wołacz (hej!):żonożony

Komentarze