Zrobię

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: przyszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: zrobić

Sylaby 2

 • zro
 • bię

Głoski 5

 • z
 • r
 • o
 • bi
 • ę

Litery 6

 • Z
 • r
 • o
 • b
 • i
 • ę

Komentarze