Zrobiliście

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: zrobić

Sylaby 4

 • zro
 • bi
 • li
 • ście
 • zro
 • bi
 • liś
 • cie

Głoski 10

 • z
 • r
 • o
 • b
 • i
 • l
 • i
 • ś
 • ci
 • e

Litery 11

 • Z
 • r
 • o
 • b
 • i
 • l
 • i
 • ś
 • c
 • i
 • e

Komentarze