Zwierzę

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • zwie
 • rzę

Głoski 5

 • z
 • wi
 • e
 • rz
 • ę

Litery 7

 • Z
 • w
 • i
 • e
 • r
 • z
 • ę

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):zwierzęzwierzęta
Dopełniacz (kogo? czego?):zwierzęciazwierząt
Celownik (komu? czemu?):zwierzęciuzwierzętom
Biernik (kogo? co?):zwierzęzwierzęta
Narzędnik (z kim? z czym?):zwierzęciemzwierzętami
Miejscownik (o kim? o czym?):zwierzęciuzwierzętach
Wołacz (hej!):zwierzęzwierzęta

Komentarze