Elokwencja

Elokwencja to umiejętność płynnego, starannego i logicznego wysławiania się, zdolność pięknego mówienia, używanie bogatego słownictwa i trafnych sformułowań. To również gadulstwo, gadatliwość – w znaczeniu żartobliwym, ironicznym.

 

Wyrazy pokrewne: elokwentny, elokwentnie

Odmiana: elokwencja (D. elokwencji, C. elokwencji, B. elokwencję, N. elokwencją, Ms. elokwencji, W. elokwencjo)

Synonimy: dar wymowy, krasomówstwo, wymowa, swada, wymowność

 

Przykłady użycia:

On zawsze popisywał się swoją elokwencją.

Słuchacze cenili go przede wszystkim za elokwencję, której nigdy nie brakowało mu na antenie.

Jej elokwencja w połączeniu z obszerną wiedzą w temacie czyniła z niej klasowej sławy specjalistkę.

Komentarze