A priori

A priori oznacza bez zapoznania się z faktami, na podstawie przyjętych z góry założeń. W filozofii to określenie poznania, sądów niezależnych od doświadczenia.

 

Wyrazy pokrewne: aprioryczny, aprioryzm

 

Przykłady użycia:

Na ostatnich zajęciach zajmowaliśmy się sądami a priori w filozofii Kanta.

Nie wiem, dlaczego założył to a priori.

Trudno jednak przyjąć a priori, że to on jest winien, tylko dlatego że zwykle tak było.

Komentarze