Achtel

Wyraz „achtel” ma następujące definicje:

1. dawna miara ciał płynnych i sypkich, równa ósmej części większej jednostki,

2. niewielka beczka.

 

Odmiana: achtel (D. achtela, C. achtelowi, B. achtel, N. achtelem, Ms. achtelu, W. achtelu)

Synonim: ósmak, ośmina

 

Przykłady użycia:

Sprzedali wczoraj cały achtel piwa.

W tej książce autor stosuje dawne miary, np. achtel.

Achtel jako jednostka był stosowany również w górnictwie.

Komentarze