Ad rem

Ad rem znaczy dosłownie „do rzeczy”. Zwrotu używa się zwykle, kiedy chcemy zaznaczyć, że przechodzi się do zasadniczej treści jakiejś wypowiedzi.

 

Przykłady użycia:

To są wprawdzie sprawy bardzo istotne, ale ad rem!

Zatem ad rem – spotkaliśmy się tutaj, żeby omówić problem bezrobocia w naszym regionie.

Zanim przejdę ad rem, chciałbym jeszcze uściślić przedmiot mojego wystąpienia.

Komentarze