Akt prawny

Akt prawny to dokument tworzony przez właściwy do tego organ państwowy, dotyczący ogólnych norm postępowania, zawierający zbiór przepisów prawnych regulujących określone aktywności ludzkie lub dziedziny życia (to np. ustawa,

rozporządzenie).

 

Odmiana: akt prawny (D. aktu prawnego, C. aktowi prawnemu, B. akt prawny, N. aktem prawnym, Ms. akcie prawnym, W. akcie prawny)

 

Przykłady użycia:

Musisz powołać się na odpowiednie akty prawne.

Obowiązujący od zeszłego tygodnia akt prawny wyraźnie zakazuje tego rodzaju działalności.

W sejmie powstał właśnie projekt ustawy, mam nadzieję, że ten nowy akt prawny zostanie w końcu uchwalony.

Komentarze