Alias

Wyraz "alias" ma następujące znaczenia:

1. "inaczej zwany" – używa się go, kiedy poza imieniem właściwym podaje się pseudonim, inną nazwę,

2. inny adres poczty elektronicznej, identyfikator komputera lub użytkownika.

 

Odmiana: alias (D. aliasu, C. aliasowi, B. alias, N. aliasem, Ms. aliasie, W. aliasie) – odmiana dotyczy tylko drugiego znaczenia wyrazu alias

 

Przykłady użycia:

Małgorzata Kowalska alias Beata Pieprz zdobyła dziś pierwsze miejsce w konkursie.

Oferują konto e-mailowe z kilkoma aliasami.

Komentarze