Alter ego

Alter ego to osoba, która wyraża czyjeś uczucia i poglądy, utożsamiana z kimś ze względu na wyznawane poglądy, także bliski przyjaciel.

 

Odmiana: alter ego (D. alter ego, C. alter ego, B. alter ego, N. alter ego, Ms. alter ego, W. alter ego)

 

Przykłady użycia:

Bohater tej książki jest alter ego autora, myśli i działa jak on.

Anka była moim alter ego, rozumiała mnie bez słów.

Jego filmowym alter ego pozostał bohater z pierwszego filmu, w którym zagrał.

Komentarze