Anulować

Anulować to unieważniać lub odwoływać przepisy, zarządzenia, decyzje, zobowiązania; sprawiać, że coś traci moc prawną.

Wyrazy pokrewne: anulowanie
Odmiana: anulować (l. poj. anuluję, anulujesz, anuluje, l. mn. anulujemy, anulujecie, anulują)
Synonimy: odwołać, uchylić, znieść, unieważnić, odwołać

Przykłady użycia:
Premier anulował podjęte wcześniej decyzje.
Po długich bataliach sąd anulował mu karę.

Komentarze