Apoteoza

Wyraz „apoteoza” ma następujące definicje:
1. przedstawienie kogoś lub czegoś w sposób wyidealizowany,
2. otoczenie kogoś lub czegoś czcią i uwielbieniem,
3. patetyczny utwór pochwalny,
4. uznanie istoty ludzkiej za boską.

Wyrazy pokrewne: apoteozować
Odmiana: apoteoza (D. apoteozy, C. apoteozie, B. apoteozę, N. apoteozą, Ms. apoteozie, W. apoteozo)
Synonimy: idealizacja, gloryfikacja, adoracja, uwielbienie, hołd, wysławianie, cześć

Przykłady użycia:
Ten utwór jest wspaniałą apoteozą miłości i wolności.
Jego czyny były apoteozą życia codziennego.
To wcale nie miała być apoteoza, tylko słowa uznania.

Komentarze