ASAP

Akronim pochodzący od angielskiego wyrażenia As Soon As Possible używanego na określenie czasu wykonania czynności: tak szybko jak to możliwe.

W Polsce zwrot upowszechnił się dzięki kulturze korporacyjnej i właściwemu jej językowi skrótów zapożyczonych z języka angielskiego.

Przykład użycia:

- Na kiedy to?
- Jak zawsze, ASAP.

Tylko nie mów mi, że chcesz to ASAP. Jutro zaczynam urlop i nie ma mnie dla nikogo przez dwa tygodnie.

Komentarze