Asceza

Wyraz „asceza” ma następujące definicje:

1. umartwianie się w celu osiągnięcia doskonałości lub zbawienia duszy – szczególnie u średniowiecznych świętych,
 
2. wyrzeczenie się przyjemności i wygód,
 
3. prostota i oszczędność wyrazu, surowość formy.Wyrazy pokrewne: ascetyczny, ascetycznie, ascetyczność, asceta, ascetka

Odmiana: asceza (D. ascezy, C. ascezie, B. ascezę, N. ascezą, Ms. ascezie, W. ascezo)

Synonimy: umartwianie, wstrzemięźliwość, wyrzeczenie


Przykłady użycia:

Niektórzy historycy nie dostrzegają dynamicznej i twórczej roli, jaką wówczas odegrała asceza zwykłego, codziennego życia.

Gdy do sali zaczęto wnosić potrawy, zapomniał o ascezie.

Liczni przedstawiciele powojennego pokolenia poetów głosiło zasadę poetyckiej ascezy i nieufności wobec języka.

Komentarze