Atom

Atom to najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, która zachowuje jego właściwości.

 

Wyrazy pokrewne: atomowy

Odmiana: atom (D. atomu, C. atomowi, B. atom, N. atomem, Ms. atomie, W. atomie)

 

Przykłady użycia:

Atom składa się z protonów, elektronów i neutronów.

Na początku XX wieku fizycy zbadali wewnętrzną strukturę atomów i udowodnili, że są one podzielne.

Komentarze