Autorytet

Wyraz autorytet ma następujące definicje:

1. uznanie, jakim jest obdarzana dana osoba w jakimś środowisku,

2. osoba, instytucja itp., która cieszy się uznaniem.

 

Wyrazy pokrewne: autorytarny, autorytatywny

Odmiana: autorytet (D. autorytetu, C. autorytetowi, B. autorytet, N. autorytetem, Ms. autorytecie, W. autorytecie)

Synonimy: mir, poszanowanie, poważanie, szacunek, ekspert, wyrocznia, znawca

 

Przykłady użycia:

Profesor cieszył się ogromnym autorytetem u studentów.

Młodzi ludzie powinni szukać autorytetów godnych naśladowania.

Komentarze