B2B

B2B to skrót angielskiego zwrotu business to business, który stosuje się w odniesieniu do umowy cywilnoprawnej zawieranej między dwoma firmami. W ramach tej umowy można prowadzić różne rodzaje działalności, a jedynym warunkiem jest to, że obie strony muszą być podmiotami gospodarczymi.

Przykłady użycia:

Firma oferuje współpracę na zasadzie umowy B2B.

Model współpracy B2B jest coraz chętniej realizowany w biznesie.

Komentarze