Bajońskie sumy

Bajońskie sumy to bardzo dużo pieniędzy, olbrzymie sumy, wielkie bogactwo. Określenie nawiązuje do francuskiego miasta Bayonne, gdzie Napoleon I zawarł porozumienie z Księstwem Warszawskim. Wierzytelności przejęte przez niego okazały się nieściągalne.

 

Odmiana: bajońskie sumy (D. bajońskich sum, C. bajońskim sumom, B. bajońskie sumy, N. bajońskimi sumami, Ms. bajońskich sumach, W. bajońskie sumy)

Synonimy: bogactwo, skarb, kokosy, fortuna, krocie

 

Przykłady użycia:

Był niewyobrażalnie bogaty, więc wydawał bajońskie sumy.

Wydawało mu się, że od razu osiągnie bajońskie sumy.

Chcieliśmy kupić ten dom, ale właściciel zażądał za niego bajońskim sum.

Komentarze