Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe to rodzaj bezpieczeństwa, który dotyczy narodu zorganizowanego w państwo. Jest to stan powstały na skutek działań obronnych i ochronnych, które kieruje się w stronę zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

państwa. Stanowi jeden z jego głównych celów, dotyczy państwa zarówno jako instytucji politycznej, jak i społeczeństwa oraz odrębnych jednostek.

 

Odmiana: bezpieczeństwo narodowe (D. bezpieczeństwa narodowego, C. bezpieczeństwu narodowemu, B. bezpieczeństwo narodowe, N. bezpieczeństwem narodowym, Ms. bezpieczeństwie narodowym, W. bezpieczeństwo narodowe)

 

Przykłady użycia:

Bezpieczeństwo narodowe nie powinno ograniczać się do bezpieczeństwa militarnego, równie ważne są bowiem wartości takie jak sprawiedliwość, równość i zdrowie obywateli.

Również ochrona jednostki mieści się w kategoriach bezpieczeństwa narodowego.

Komentarze