Blichtr

Blichtr to powierzchowna, pozorna wspaniałość lub świetność, nieodpowiadająca wewnętrznej wartości.

 

Odmiana: blichtr (D. blichtru, C. blichtrowi, B. blichtr, N. blichtrem, Ms. blichtrze, W. blichtrze)

Synonimy: efekciarstwo, pompa, pozór, splendor

 

Przykłady użycia:

Nie było tam nic godnego uwagi, sam tylko blichtr.

Zawsze ceniłam wartościowe znajomości, unikając blichtru życia towarzyskiego.

Starał się być autentyczny, dlatego zawsze odrzucał blichtr i bezkrytyczne podążanie za modą.

Komentarze