BMI

BMI (Body Mass Index) to wskaźnik masy ciała, pozwalający określić proporcje masy ciała względem wzrostu. BMI oblicza się, dzieląc masę ciała podaną w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach, według wzoru: BMI = masa (kg)/wzrost2 (m). 

 

Przykłady użycia:

Na ostatniej wizycie lekarz obliczył mi BMI, po czym zdecydowanie stwierdził, że mam nadwagę.

Wskaźnika BMI nie stosuje się u dzieci.

Obliczenie BMI pozwala określić, czy masa ciała jest prawidłowa.

Komentarze