Brać na tapet

Brać na tapet to znaczy zająć się czymś, uczynić coś tematem, ośrodkiem zainteresowania. Słowo tapet oznacza przy tym przykryty zielonym suknem stół, przy którym omawia się istotne sprawy.

 

Odmiana: brać na tapet (l. poj. biorę na tapet, bierzesz na tapet, bierze na tapet / l. mn. bierzemy na tapet, bierzecie na tapet, biorą na tapet)

 

Przykłady użycia:

Dziś bierzemy na tapet temat bezrobocia.

Co tydzień bierzecie na tapet ten sam temat i nigdy nic z tego nie wynika.

Na każdym spotkaniu bierzemy na tapet twórczość innego pisarza.

Komentarze