Caritas

Caritas znaczy dosłownie „miłość, szacunek”. W chrześcijaństwie to czynna miłość bliźniego wypływająca z miłości do Boga. To również nazwa znanej katolickiej organizacji charytatywnej (Caritas).

 

Przykłady użycia:

Jednym z głównych zadań Kościoła jest głoszenie caritas wśród wiernych.

Zbiórką na rzecz ubogich dzieci zajął się w naszej diecezji Caritas.

Komentarze