Charyzma

Charyzma to szczególna cecha człowieka, dzięki której może on zyskać w danej grupie czy społeczności autorytet. Osoba taka prezentuje wyjątkowy zestaw cech, którymi potrafi zdobyć przychylność ludzi i tym samym wpływać na ich oceny, decyzje i działania.

 

Wyrazy pokrewne: charyzmatyczny, charyzmatyczna, charyzmatycznie, charyzmat

Odmiana: charyzma (D. charyzmy, C. charyzmie, B. charyzmę, N. charyzmą, Msc. charyzmie, W. charyzmo)

 

Przykłady użycia:

Wybraliśmy cię na przewodniczącego klasy ze względu na twoją charyzmę i wytrwałość.

Prawdziwy przywódca musi mieć odpowiednią charyzmę, by porwać za sobą tłumy.

Charyzma pomaga w budowaniu zaufania społecznego.

Komentarze