Cnota

Wyraz "cnota" ma następujące definicje:

1. cechy kogoś uznawane za zgodne z moralnością,

2. cecha kogoś związana z przestrzeganiem zasad etyki lub moralności,

3. dodatnie cechy charakteru,

4. w języku potocznym: dziewictwo.

 

Wyrazy pokrewne: cnotliwość, cnotliwy

Odmiana: cnota (D. cnoty, C. cnocie, B. cnotę, N. cnotą, Ms. cnocie, W. cnoto)

Synonimy: prawość, szlachetność, uczciwość, zaleta, czystość, dziewictwo

 

Przykłady użycia:

Męstwo uważa się za cnotę moralną.

Istnieją cztery cnoty kardynalne.

Droga do cnoty może być kręta.

Komentarze