CRM

CRM (Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientem) to procedury oraz narzędzia, które służą do budowania, utrzymywania i poprawy kontaktu z klientem. Jest to system, który na pierwszym miejscu stawia satysfakcję i

zaspakajanie potrzeb klienta, wspiera sprzedaż i marketing. Stanowi kompleksowe rozwiązanie wdrażane w celu zarządzania relacji z klientem oraz całościową strategię biznesową.

 

Odmiana: CRM (D. CRM-u, C. CRM-owi, B. CRM, N. CRM-em, Ms. CRM-ie, W. CRM-ie)

 

Przykłady użycia:

System CRM znacznie ułatwia wykonywanie wielu zadań w firmie.

Głównym celem CRM-u jest budowanie długotrwałej i stabilnej relacji z klientem.

Komentarze

~ Rafal
12/15/20, 11:27 AM
Warto dodać przykłady np. Firmao CRM.