Daddy issues

Daddy issues to określenie trudnych, skomplikowanych relacji ojca z dzieckiem (lub ich braku), które wywierają negatywny wpływ na przyszłe życie dziecka i mogą być źródłem różnorodnych problemów w dorosłości. Określenie nie jest terminem

naukowym, to raczej pojęcie potoczne.

 

Przykłady użycia:

Daddy issues dotyczy zwykle kobiet, choć również mężczyźni mogą w dorosłym życiu silnie odczuwać skutki trudnych relacji z ojcem.

Mam wrażenie, że największy wpływ na moje życie miał brak w nim mojego ojca, dzisiaj określa się to jako dady issues.

Komentarze

~ Tomekwielkapala
8/3/23, 9:33 PM
Okok