DDL

Jest to fachowe pojęcie z dziedziny dotyczącej tworzenia i funkcjonowania baz danych. Rozwinięciem skróty DDL jest wyrażenie: Data Definition Language. Ten język programowania baz opiera się na strukturach, w których określone dane są przechowywane. W ramach tej grupy poleceń można dowolnie modyfikować układ i liczbę elementów w obrębie konkretnej bazy.

 

Przykłady użycia:

DDL to jeden z języków formułowania baz danych.

Z DDL korzysta wiele zmodernizowanych przedsiębiorstw, które sukcesywnie próbują upubliczniać dane swoich pracowników.

Dzięki DDL możesz dowolnie manipulować danymi zawartymi w systemie.

Komentarze