Deadline

Deadline to termin pochodzący z języka angielskiego i oznacza wyznaczona granicę czasową jakiegoś projektu, zadania lub po prostu czynności. Wyraz ten powstał z dwóch cząstek: dead ‘śmierć’ i line ‘linia’. W praktyce najczęściej występuje w branży marketingowej i reklamowej i wskazuje na ostateczny termin realizacji zlecenia.

 

Odmiana: deadline (D. deadline’u, C. deadline’owi, B. deadline, N. deadline’m, Msc. Deadlinie, W. deadlinie)

Synominy: termin końcowy, termin ostateczny

 

Przykłady użycia:

Na kiedy wyznaczyłeś deadline dla pracowników IT?

Dziewczyny, pospieszcie się z pisaniem tych tekstów – deadline już dawno minął!

Do deadline’u zostało wam zaledwie pięć dni.

Komentarze