Deficyt budżetowy

Deficyt budżetowy to niedobór w budżecie, to sytuacja, kiedy w budżecie występuje brak pokrycia wydatków budżetowych, nadwyżka wydatków w stosunku do przychodów.

 

Odmiana: deficyt budżetowy (D. deficytu budżetowego, C. deficytowi budżetu, B. deficyt budżetowy, N. deficytem budżetowym, Ms. deficycie budżetowym, W. deficycie budżetowy)

 

Przykłady użycia:

W ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost deficytu budżetowego w finansach publicznych.

Plan walki z deficytem budżetowym przewiduje wiele działań.

Komentarze