Deizm

Deizm to pogląd głoszący, że Bóg jest stwórcą świata, ale nie ma wpływu na bieg historii i życie ludzi.

 

Wyrazy pokrewne: deista, deistka, deistyczny

Odmiana: deizm (D. deizmu, C. deizmowi, B. deizm, N. deizmem, Ms. deizmie, W. deizmie)

 

Przykłady użycia:

Deizm pojawił się w XVII wieku.

Jednym ze źródeł deizmu jest tzw. religia naturalna.

Deizm był szczególnie popularny w oświeceniu.

Komentarze