Demagogia

Demagogia to zabieg psychologiczny polegający na wpływaniu na świadomość i opinię publiczną w taki sposób, by osiągnąć z tego własne korzyści i powszechne uznanie. Termin ten pochodzi z połączenia dwóch greckich słów: demos ‘lud’ oraz agogos ‘wiodący’. Współcześnie demagogia wiąże się również z kłamstwem, służącym do osiągnięcia celu za wszelką cenę.

 

Wyrazy pokrewne: demagogiczny, demagog

Odmiana: demagogia (D. demagogii, C. demagogii, B. demagogię, N. demagogią, Msc. demagogii, W. demagogio)

Synonimy: manipulacja, nacisk, rozgłaszanie

 

Przykłady użycia:

Obecna opozycja prowadzi demagogię za pośrednictwem prywatnych mediów.

Przemówienie dyrektora odebrano jako żałosną demagogię.

Politycy uprawiają demagogię, by uzyskać jak największą liczbę wyborców.

Komentarze