Dementować

Dementować to oficjalnie zaprzeczać jakiejś informacji, odwoływać ją, prostować plotki, pogłoski itp.

Odmiana: dementować (l. poj. dementuję, dementujesz, dementuje; l. mn. dementujemy, dementujecie, dementują)

Synonimy: odwoływać, prostować, zaprzeczać

Przykłady użycia:
Musiała dementować skierowane przeciwko niemu zarzuty.
Marek zdecydowanie dementował te pogłoski.
Prezydent dementuje informacje podane do wiadomości publicznej.

Komentarze