Dewiant

Dewiantem nazywa się osobę, która swoim zachowaniem i postawą odbiega od zwyczajowo przyjętych norm społecznych. Dewiacja to inaczej ‘odchylenie’.

 

Wyrazy pokrewne: dewiacja, dewiantka

Odmiana: dewiant (D. dewianta, C. dewiantowi, B. dewianta, N. dewiantem, Msc. dewiancie, W. dewiancie)

 

Przykłady użycia:

Po twoim zachowaniu wnioskuję, że jesteś dewiantem.

Co za dewiant! Nie można mu ufać!

Komentarze