Diametralnie

Diametralnie znaczy całkowicie, krańcowo, kompletnie.

 

Wyrazy pochodne: diametralny
Synonimy: zupełnie, krańcowo, skrajnie, całkowicie, kompletnie, znacznie

 

Przykłady użycia:
Byli bliźniętami, ale różnili się diametralnie.
Ostatnio moje poglądy na temat krajowej polityki zmieniły się diametralnie.
Po przeprowadzce na wieś moje życie diametralnie się zmieniło.

Komentarze