Diametralnie

"Diametralnie" znaczy całkowicie, krańcowo, kompletnie.


Wyrazy pochodne: diametralny

Synonimy: zupełnie, krańcowo, skrajnie, całkowicie, kompletnie, znacznie


Przykłady użycia:
Byli bliźniętami, ale różnili się diametralnie.
Ostatnio moje poglądy na temat krajowej polityki zmieniły się diametralnie.
Po przeprowadzce na wieś moje życie diametralnie się zmieniło.

Komentarze