Dług publiczny

Dług publiczny to suma zobowiązań podmiotów sektora finansów publicznych zarówno wobec wierzycieli krajowych, jak i zagranicznych z pominięciem wzajemnych zobowiązań tych podmiotów.

 

Odmiana: dług publiczny (D. długu publicznego, C. długowi publicznemu, B. dług publiczny, N. długiem publicznym, Ms. długu publicznym, W. długu publiczny)

 

Przykłady użycia:

Ekonomiści szacują, że w najbliższym kwartale dług publiczny znacząco wzrośnie.

Dług publiczny Stanów Zjednoczonych osiągnął rekordowy poziom.

Najwyższy dług publiczny w Unii Europejskiej ma Grecja.

Komentarze