DNA

DNA to skrótowa nazwa kwasu deoksyrybonukleinowego. To rodzaj kwasu nukleinowego, zawartego w jądrze komórkowym, zawierającego zakodowaną informację genetyczną. To także kod genetyczny, który można ustalić na podstawie analizy tego kwasu.

 

Odmiana: DNA (D. DNA, C. DNA, B. DNA, N. DNA, Ms. DNA, W. DNA)

 

Przykłady użycia:

Na podstawie przeprowadzonych badań DNA wykluczono jego ojcostwo.

DNA bierze udział w procesach dziedziczenia.

To laboratorium posiada ogromną bazę danych DNA.

Komentarze