DNF

DNF to skrót od angielskiego zwrotu Did Not Finish, który tłumaczymy jako „nie ukończył”. Najczęściej stosuje się go w odniesieniu do sportowców, np. gdy jakiś zawodnik nie dobiegnie do mety. Zwrot ten nie jest równoznaczny z dyskwalifikacją.

 

Przykłady użycia:

Nikt z nas nie jest gotowy na DNF.

Gdy stoję na starcie, nigdy nie myślę o DNF.

Podczas ostatnich mistrzostw wielu zawodników ujrzało przy swoim nazwisku DNF.

Komentarze