Dualizm

Dualizm to pojęcie funkcjonujące w kilku dziedzinach:

- w filozofii, gdzie oznacza stanowisko przekonujące o tym, że istniejące ciało i umysł są od siebie niezależne i z powodzeniem mogą odrębnie działać

- w religii, gdzie określa pogląd na temat natury dobra i zła, który może być prezentowany przez kilka różnych doktryn religijnych

- w antropologii, gdzie wskazuje na przekonanie, że człowiek składa się z dwóch odmiennych substancji, jednocząc je ze sobą

- w ontologii, gdzie jako stanowisko światopoglądowe głosi, że wyróżnia się dwie substancje: ciało i ducha

 

Wyrazy pokrewne: dualistyczny, dualistycznie, dualista, dualistka

Odmiana: dualizm (D. dualizmu, C. dualizmowi, B. dualizm, N. dualizmem, Msc. dualizmie, W. dualizmie)

Synonimy: dwoistość, dwojakość

 

Przykłady użycia:

Rządowi eksperci alarmują, że w Polsce rozpoczyna się dualizm prawny.  

Dzięki propozycji prezydenta może powstać dualizm partyjny z Zielonymi i Partią Wspólnoty w roli głównej.

W tym krótkim artykule można znaleźć ważne uwagi na temat rozwoju dualizmu metafizycznego.

Komentarze