Dyfuzja

Dyfuzja to:

1. samorzutne przenikanie cząsteczek jednej substancji do drugiej, prowadzące do wyrównania stężenia,

2. przenikanie elementów danej kultury do innej, prowadzące do powstawania podobieństw między nimi.


Wyrazy pokrewne: dyfuzyjny, dyfuzyjność

Odmiana: dyfuzja (D. dyfuzji, C. dyfuzji, B. dyfuzję, N. dyfuzją, Ms. dyfuzji, W. dyfuzjo)

Synonimy: wchłanianie, absorpcja, przenikanie, mieszanie się


Przykłady użycia:

W warstwie przylegającej bezpośrednio do liścia zachodzi przyspieszona dyfuzja gazów.

W wyniku przewodnictwa cieplego gazu wywołanego dyfuzją ustala się w komorze statyczny rozkład temperatur z dużą różnicą między dołem a górą komory.

W latach 90. dyfuzja kultury zachodniej wchłonęła także polską młodzież w nurt konsumeryzmu i upadku ideologii.

Komentarze