Dyskurs

Dyskurs to inaczej rozmowa, dyskusja, najczęściej dotycząca tematów naukowych. W terminologii naukowej dyskurs to także wywód oparty na ściśle logicznej analizie.

 

Wyrazy pokrewne: dyskursywny, dyskursywność

Odmiana: dyskurs (D. dyskursu, C. dyskursowi, B. dyskurs, N. dyskursem, Msc. dyskursie, W. dyskursie)

Synonimy: rozmowa, dyskusja

 

Przykłady użycia:

W dyskursie na temat literatury romantycznej uczestniczyli przedstawiciele wszystkich wyższych uczelni.

Premier prowadzi swój dyskurs polityczny bardzo odważnie.

 

Komentarze