Dywiz

Dywiz to znak graficzny mający postać krótkiej poziomej kreski stosowany do łączenia wyrazów złożonych lub przenoszeniu części wyrazu do następnego wiersza. Jest krótszy od pauzy (myślnika) i łączy wyrazy i sylaby bez odstępów.

Odmiana: dywiz (D. dywizu, C. dywizowi, B. dywiz, N. dywizem, Ms. dywizie, W. dywizie)
Synonimy: łącznik, kreska, dzielnik

Przykłady użycia:
Ten wyraz należy zapisać z dywizem.
Przy dzieleniu wyrazów na sylaby należy używać dywizu.

Komentarze