Dziura ozonowa

Dziura ozonowa to miejsce w atmosferze ziemskiej przepuszczające, na skutek zmniejszonej ilości ozonu, duże ilości promieni ultrafioletowych. Jej główną przyczyną są prawdopodobnie przedostające się do atmosfery związki chloru, zwłaszcza freony i halony.


Odmiana: dziura ozonowa (D. dziury ozonowej, C. dziurze ozonowej, B. dziurę ozonową, N. dziurą ozonową, Ms. dziurze ozonowej, W. dziuro ozonowa)
 

Przykłady użycia:

Bezpośrednią przyczyną powstawania dziury ozonowej są atomy chloru, które katalizują rozpad ozonu.

W obszarach okołobiegunowych obserwuje się najbardziej postępującą dziurę ozonową.

Komentarze