ECTS

ECTS, czyli Europejski System Transferu Plików (ang. European Credit Transfer System), to zbiór procedur opracowanych przez Komisję Europejską, mających na celu usprawnienie procesu organizacji studiów oraz samego studiowania. Dzięki punktom ECTS jest możliwa wymiana studentów między uczelniami.

 

Przykłady użycia:

System punktów ECTS jest używany również w ramach programu ERASMUS.

Punkty ECTS są przyznawane m.in. za zaliczenie każdego przemiotu w ramach studiów.

Komentarze